PODPORA

Keďže sa snažíme stále zlepšovať kvalitu festivalu, priniesť atmosféru "Doma je Doma" a zároveň nemať astronomickú cenu vstupeniek, sme vo veľkej miere závislí aj od vašej štedrosti. Každá vaša pomoc nám veľmi pomôže!

AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ?

MODLITEBNÁ
PODPORA

Celý festival stojí na modlitbe a Bohu. O Ňom to je a bez Neho je to celé len zbytočná snaha! Ak celý festival, všetkých organizátorov, dobrovoľníkov, podporovateľov, ale aj mesto Námestovo a farnosť Námestovo zahrniete do svojich modlitieb, veľmi nám tak pomôžete. Ďakujeme!

FINANČNÁ
PODPORA

Napriek vstupenkám a mnohým sponzorom stále nie sme schopní plne pokryť všetky náklady spojené s jeho realizáciou. Práve preto potrebujeme aj vašu finančnú podporu. Aj zdanlivo malý dar nám môže veľmi pomôcť. Momentálne nás môžete finančne podporiť zaslaním daru na bankový účet uvedený nižšie. Za každý príspevok vám ďakujeme!

SK74 0900 0000 0050 8015 9398
GIBASKBX

PRAKTICKÁ
PODPORA

Ak chcete pomôcť pri realizácii festivalu prakticky, pridajte sa ku dobrovoľníkomAk však viete prakticky pomôcť akokoľvek inak (napríklad zapožičanie nejakej techniky, dodávky a podobne..), ozvite sa nám prosím na info@verimpane.sk a spoločne to domyslíme. Ďakujeme za vašu ochotu a odhodlanosť!