ČAS

Každý dobrovoľník odpracuje na festivale celkovo 24 hodín, pričom zaratávame najmenej 4 hodiny a najviac 8 hodín denne. To znamená, že dobrovoľník pracuje minimálne 3 dni a maximálne 6 dní.

SLUŽBY

Termíny a miesta služieb sa vyberajú na mieste pri registrácii v “Kaťáku”. V prípade akýchoľvek otázok, píšte na dobrovolnici@verimpane.sk.

ZODPOVEDNOSŤ

Na dohodnutú službu príde dobrovoľník včas, nemešká.

Počas služby nesmie byť dobrovoľník pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných látok, rovnako je zakázané počas služby fajčiť.

Dobrovoľník sa správa slušne, zodpovedne a disciplinovane. Snaží sa predchádzať konfliktom a rozdávať radosť a pokoj 🙂

VRATNÁ ZÁLOHA

Dobrovoľník sa prihlásením zaväzuje po príchode na registráciu dobrovoľníkov zaplatiť v hotovosti/kartou vratnú zálohu 10,-€, ktorá mu bude vrátená po skončení služby na festivale za dodržania horeuvedených pravidiel.

SANKCIE

Pri nedodržaní týchto pravdiel festival s dobrovoľníkom ukončí spoluprácu, neposkytne ďalšiu stravu, ubytovanie a nevráti finančnú zálohu.