ČAS

Každý dobrovoľník si na festivale “odmaká” max. 20 hodín.

Medzi službami má právo na oddych – je to priam podmienkou – aby si festival užil aj inak ako len prácou.

SLUŽBY

Termíny a miesta služieb budú dobrovoľníkom rozdelené dopredu, ale ak si bude chcieť dobrovoľník vybrať službu aj navyše, je to vítané. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom služieb alebo očakávanej práce dobrovoľníka, píšte na dobrovolnici@verimpane.sk.

DESATORO DOBROVOĽNÍKA

Na dohodnutú službu príde dobrovoľník včas, nemešká.

Počas služby nesmie byť dobrovoľník pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných látok.

Počas festivalu je zakázané fajčiť.

Dobrovoľník sa správa slušne, zodpovedne a disciplinovane.

Rešpektuje a plní úlohy, ku ktorým sa dobrovoľne zaviazal.

Dobrovoľník nezneužíva prejavenú dôveru.

Snaží sa predchádzať konfliktom.

Rozdáva radosť a pokoj 🙂

SANKCIE

Pri nedodržaní týchto pravidiel festival s dobrovoľníkom ukončí spoluprácu, neposkytne mu ďalšiu stravu a ubytovanie a stratí nárok na bezplatnú účasť na festivale.