• Špeciálne dobrovoľnícke tričko
  • Ubytovanie na škole alebo v stanovom mestečku (stan, karimatku, spacák treba vlastné)
  • Stravu v zložení
    • spoločné dobrovoľnícke raňajky každý deň 8.15 hod. v “Kaťáku”
    • teplý obed (za každý odpracovaný deň v zmysle dobrovoľníckych pravidiel)
  • Výborný pocit za pomoc s prípravou a realizáciou Verím Pane