• dobrovoľnícke tričko
  • ubytovanie na škole alebo v stanovom mestečku (stan, karimatku, spacák treba vlastné)
  • stravu
    • spoločné dobrovoľnícke raňajky
    • teplý obed (za každý odpracovaný deň v zmysle dobrovoľníckych pravidiel)
  • program vyčlenený len pre dobrovoľníkov
  • Hrejivý pocit že si pomohol s prípravou a realizáciou festivalu.