Dni na festivale Verím Pane si môžete krátiť aj účasťou na rôznych workshopoch či tvorivých dielňach. Prebiehajú od stredy do piatku v časoch od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:30 hod.
Konkrétne miesta diania workshopov sa dozviete konkrétne od lektorov priamo na otvorení.
(V prípade neskoršieho príchodu je možné informovať sa na registrácii v ,,kaťáku“.)