Tanečné divadlo ATak: D4V1D
26. júna 2018
Smaily
12. júna 2018

POZOR PESnička

ČAJOVŇA
Štvrtok, Piatok
14:00 – 16:30

POZOR PESnička

  • búda, v ktorej sa venujeme pesničke od kosti a je v nej psina.

1.deň – 19.8.  štvrtok  (14:30 – 16:30)

Písanie pesničkových textov, komponovanie, aranžovanie a hudobná produkcia

2.deň – 20.8. piatok  (14:30 – 16:30)

Tajomstvá zvukovej alchýmie v štúdiu a na koncertoch

Lektori: Miro Jilo Šmilňák, Martin Chucky Noris, Miki Michelčík, Miro Šibo Šibík, Pavol Prockl, …

Cieľ – zdieľanie skúseností, vzájomné inšpirovanie, stretnutie

Forma: prednáška, debata, ukážky, dielňa

Počas celého festivalu budú v čajovni interaktívne (dokresľovacie, dopisovacie)

postery, súvisiace s témami dielne.

Určené:  pre všetkých

Miesto: čajovňa

Chceme vytvoriť priestor pre všetkých, ktorí vo vesmíre zvanom PESNIČKA (na rôznej úrovni) lietajú, alebo len zo zeme žasnú, aké je to všetko úžasné.

Ak sa nám (ti) podarí odovzdať a získať aspoň jednu myšlienku, skúsenosť, postreh, ak spolu zažijeme niečo tvorivé,  ak spoznáme aspoň jednu novú dušu, bude to  stáť za to.