Ondro Štyrák
26. júna 2018
POZOR PESnička
26. júna 2018

Tanečné divadlo ATak: D4V1D

DOM KULTÚRY
Sobota 16:00 – 16:50

D4V1D. Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida, prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila výrazná osobnosť mladej gospelovej scény na Slovensku – speváčka Dominika Gurbaľová.

Kráľ Dávid – hriešnik aj svätec, bojovník aj umelec. V jeho žalmoch nachádzame vášeň aj pokoru, bojovnosť aj prosbu o odpustenie… Jeho životný príbeh je akoby zakódovaný aj v našich životoch. Každý si nesieme niečo z neho… ale najmä – každý máme v sebe nezmazateľný kód od Boha. Základná informácia, ktorú máme všetci bytostne vtlačenú – ako ten čiarový kód – je vedomie, že sme Bohom milovaní. Dávid zažil vrcholy aj pády, víťazstvá aj prehry… ostal však verný Bohu a kódu, ktorý nosil v sebe…

Zmiluj sa, Bože, nado mnou,
pre svoje zľutovanie znič moje previnenie.
Úplne zo mňa vinu zmy, vedomý som jej si…
(text: Dominka Gurbaľová, podľa 51. Žalmu)

N á m e t  Zdenka Pašuthová & Pavol Danko
K o s t ý m y  Mária Páleníková
S c é n o g r a f i a  Pavol Danko
Z v u k & s v e t l á  Dominik Šubjak & Peter Bialeš & Filip Pacalaj
T e x t y  Zdenka Schelingová, Dominika Gurbaľová

H u d b a
Dominika Gurbaľová – hudobný námet, produkcia, spev, klavír, gitara, píšťala, syntetické nástroje, perkusie
Ladislav Gurbaľ – violončelo
Maroš Vataščin – husle, spev
Jakub Bačinský – basgitara
Jakub Krátky – bicie, perkusie
Peter Jakab-Sinusrecords – mixáž, mastering

H o v o r e n é s l o v o  Ján Gallovič
D r a m a t u r g i a  Zdenka Pašuthová
Ch o r e o g r a f i a & r é ž i a  Pavol Danko & ATak

Ú č i n k u j ú
Štefan Adamjak/Michal Uherek/Pavol Danko/Štefan Schwartz/Eva Kosnáčová/Ivana Martinková/Lenka Košťálová/Jana Moravcsíková/Gabriela Bojková/Karin Čaklošová

zdroj info: www.tdatak.sk