INFORMÁCIE – info@verimpane.sk

KONTAK PRE MÉDIÁ – media@verimpane.sk

ORGANIZÁTOR – Juraj Drobný – juraj@verimpane.sk

PRODUKCIA & MARKETING & PR – Daniel Gašpierik – daniel@verimpane.sk

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV– Janka Slovíková – janka@verimpane.sk

WEB & GRAFIKA – Lukáš Hirko – lukas@verimpane.sk

 

FAKTURAČNĚ ÚDAJE

Lux communication
Fakturačná  adresa: Kapitulská 4 811 01 Bratislava
Poštová adresa: P.O.BOX 87 814 99 Bratislava 1
IČO: 30813000, DIČ: 2020809901
www.lux.sk