Hudobný festival Verím Pane vznikol v roku 1990. Vtedajší mladý správca farnosti Horné Kočkovce – Juraj Drobný – mu dal názov podľa piesne kňaza Viktora Zborana. Za tie roky sa festival nekonal iba raz, v roku 1997. Od roku 1998 sa festival koná v Námestove pri Oravskej priehrade.

Program festivalu pozostáva z duchovného programu, ktorý sa koná väčšinou v kostole, koncertov gospelových kapiel a spevokolov na námestovskom amfiteátri, klubových koncertov a divadelných predstavení v Dome kultúry. Neodmysliteľnou súčasťou programu sú tvorivé dielne najmä z oblasti divadelného, tanečného, hudobného, výtvarného umenia ale aj nových médií.
Festival Verím Pane je predovšetkým o stretnutiach. Muzikanti a lektori prichádzajú bez nároku na honorár, organizátori obetujúci svoje dovolenky či časť prázdnin, helperi a účastníci festivalu znášajúci pohodlie i nepohodlie počasia a karimatiek. Spolu s Námestovcami tvoríme už niekoľko rokov jednu veľkú festivalovú rodinu, v ktorej sa cítime ako doma. Nakoniec – DOMA JE DOMA!