Podpor festival Verím Pane

Modlitbou

Každá modlitba posúva festival Verím Pane k lepšej, láskavejšej a hlavne domácej atmosfére. Ďakujeme!

Príspevok vo forme "MTZ"

Festival Verím Pane dlhé roky funguje aj vďaka neustálej podpore námestovských a oravských podnikateľov, ktorí BEZODPLATNE pomáhajú vo forme materiálno-technického zabezpečenia či poskytnutí svojich služieb. Pridajte sa k nim! Napíšte na verimpane@gmail.com, ako by ste chceli/vedeli pomôcť. Ďakujeme!

Dobrovoľný finančný príspevok

Nie všetky reálne potreby festivalu je možné zabezpečiť vďaka už spomínaným spôsobom podpory festivalu. Ponúkame tiež možnosť dobrovoľne finančne prispieť na číslo účtu: SK26 1100 0000 0026 2170 1001. (VS: 77772014, správa pre prijímateľa: festival). Ďakujeme!