Hudobný festival Verím Pane vznikol v roku 1990. Vtedajší mladý správca farnosti Horné Kočkovce – Juraj Drobný – mu dal názov podľa piesne kňaza Viktora Zborana. Za tie roky sa festival nekonal iba raz, v roku 1997. Od roku 1998 sa festival koná v Námestove pri Oravskej priehrade.
Program festivalu pozostáva z duchovného programu, ktorý sa koná väčšinou v kostole, koncertov gospelových kapiel a spevokolov na námestovskom amfiteátri, klubových koncertov a divadelných predstavení v Dome kultúry či filmových predstavení v rámci podujatia Pilgrimfest. Neodmysliteľnou súčasťou programu sú tvorivé dielne najmä z oblasti divadelného, tanečného, hudobného, výtvarného umenia ale aj nových médií.
Festival Verím Pane je predovšetkým o stretnutiach. Muzikanti a lektori prichádzajú bez nároku na honorár, organizátori obetujúci svoje dovolenky či časť prázdnin, helperi a účastníci festivalu znášajúci pohodlie i nepohodlie počasia a karimatiek. Spolu s Námestovcami tvoríme už niekoľko rokov jednu veľkú festivalovú rodinu, v ktorej sa cítime ako doma. Nakoniec – DOMA JE DOMA!

…lebo DOMA je tam, kde sa staráme jeden o druhého.

Dobrovoľník

Bez dobrovoľníka nie je ani festival 

Strava

STRAVA

Pre dobrovoľníkov zabezpečujeme 1 teplé jedlo denne (obed) a príležitostne občerstvenie v priebehu dňa podľa toho, v ktorej službe sa nachádza. Ostatnú stravu si dobrovoľník zabezpečuje vo vlastnej réžii. Námestovo ponúka niekoľko možností stravovania od bufetov v okolí amfiteátra a Hviezdoslavovho námestia, cez reštaurácie až po potravinové supermarkety 🙂

Ubytovanie

UBYTOVANIE

Pre dobrovoľníkov máme v ponuke nasledovné možnosti ubytovania:

  • v školách s vlastným spacákom a karimatkou. K dispozícii sú školské WC a sprchy s teplou vodou.
  • v stanovom mestečku vo vlastnom stane; Pre dobrovoľníkov v stanovom mestečku sú k dispozícii sprchy a WC v backstage-i amfiteáatra (v hodinách mimo programu amfiteátra). Pre účastníkov sú k dispozícii sprchy na školách a verejné WC asi 50m od stanového mestečka.

Vstup

Z finančného hľadiska funguje festival Verím Pane na báze darov a príspevkov od účastníkov, dobrovoľníkov a ďalších ľudí, ktorí chcú, aby Verím Pane existoval. Odporúčaná minimálna výška takého daru na chod festivalu je:

3,-€ (1 deň) / 15,-€ (celý festival)

KTO JE ÚČASTNÍK FESTIVALU VERÍM PANE

Účastník je ten, kto prichádza ako divák, prípadne sa chce zúčastniť tvorivých dielní.

Strava

STRAVA

Stravu si účastník zabezpečuje vo vlastnej réžii. Námestovo ponúka niekoľko možností stravovania od bufetov v okolí amfiteátra a Hviezdoslavovho námestia, cez reštaurácie až po potravinové supermarkety 🙂

Ubytovanie

UBYTOVANIE

– v školách s vlastným spacákom a karimatkou. K dispozícii sú školské WC a sprchy s teplou vodou

– v stanovom mestečku vo vlastnom stane

Pri stanovom mestečku sú sprchy v blízkej lodenici a verejné WC. Teplú vodu na sprchovanie však nezaručujeme.

Alkohol a fajčenie

ALKOHOL A FAJČENIE

Na festival Verím Pane prichádzajú účastníci svedčiť o svojej viere. Buďme teda ohľaduplní k sebe navzájom i k Námestovu, ktoré nás príjme.

Vstup

VSTUP NA PODUJATIA A TVORIVÉ DIELNE JE VOĽNÝ S VÝNIMKOU NIEKTORÝCH PODUJATÍ.

Z finančného hľadiska funguje festival Verím Pane na báze darov a príspevkov od účastníkov, dobrovoĺníkov a ďalších ľudí, ktorí chcú, aby Verím Pane existoval. Odporúčaná minimálna výška takého daru na chod festivalu je:

3,-€ (1 deň) / 15,-€ (celý festival)

Zaplatiť môžete v hotovosti pri registrácii účastníkov na mieste.

A NEZABÚDAJME, ŽE PODMIENKOU EXISTENCIE A ÚSPEŠNÉHO PRIEBEHU FESTIVALU JE NA PRVOM MIESTE MODLITBA.

Modlitbou

Každá modlitba posúva festival Verím Pane k lepšej, láskavejšej a hlavne domácej atmosfére. Ďakujeme!

Príspevok vo forme "MTZ"

Festival Verím Pane dlhé roky funguje aj vďaka neustálej podpore námestovských a oravských podnikateľov, ktorí BEZODPLATNE pomáhajú vo forme materiálno-technického zabezpečenia či poskytnutí svojich služieb. Pridajte sa k nim! Napíšte na verimpane@gmail.com, ako by ste chceli/vedeli pomôcť. Ďakujeme!

Dobrovoľný finančný príspevok

Nie všetky reálne potreby festivalu je možné zabezpečiť vďaka už spomínaným spôsobom podpory festivalu. Ponúkame tiež možnosť dobrovoľne finančne prispieť na číslo účtu: SK26 1100 0000 0026 2170 1001. (VS: 77772014, správa pre prijímateľa: festival). Ďakujeme!